Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Yoga-Mudra biedt cursussen aan ter versterking van geest, lichaam en ziel in een veilige, schone en natuurlijke omgeving. Zoals bij elke lichaamsbeweging kunnen deze cursussen een behoorlijke inspanning zijn voor het lichaam. Indien yoga nieuw voor u of uw kind is of als u/ uw kind een bepaalde gezondheidstoestand hebt, adviseert Yoga-Mudra eerst met een arts te overleggen, voorafgaand aan deelname.

1.2 Yoga-Mudra kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele risico’s, letsel of schade als gevolg van deelname.

1.3 Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen uw kind of u te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van u/het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

1.4 Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat deelname aan de lessen niet mogelijk is. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten/aandoeningen te melden bij de docente, voor aanvang van de les.

1.5 Een reguliere les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeskunde.

1.6 Yoga-Mudra heeft op de website een privacy statement staan. Hier kunt u lezen hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

1.7 Yoga-Mudra kan de algemene voorwaarden aanpassen maar zal u daar altijd van op de hoogte stellen.

 

2. Lidmaatschap en betaling

2.1 Wilt u tijdig aangeven (tenminste 4 weken van te voren) of u/ uw kind niet meer aan de volgende serie lessen deelneemt? Wanneer u niet tijdig opzegt bent u verplicht hiervoor annuleringskosten te betalen van 50 euro. 

2.2 Betaling vindt plaats voor aanvang van de te volgen cursus. Dit kan door de leskaart te bestellen via de webshop.

2.3 Wanneer een deelnemer/ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docente zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.4 Geen restitutie voor gemiste lessen.

2.5 Lesgeld kan tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Indien u het met deze verhoging niet eens bent dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. U dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

2.6 Bij afzegging vanuit de deelnemer voor eenmalige/losse workshops, geeft Yoga-Mudra  twee keer de mogelijkheid om in te halen als je 48 uur voor aanvang afzegt. Lukt het niet om op één van de de twee nieuwe data aan te sluiten, dan is restitutie niet mogelijk.  

2.7 Yoga Mudra heeft per januari 2023 een aantal workshops(na 7 jaar) verhoogd in prijs uitgezonderd de kinder-tiener-en jongerenlessen.  

2.8 Betaal je in termijnen, dan committeer je je aan het gehele trainingsbedrag.

2.9 Mocht er een afzegging zijn vanuit Yoga-Mudra voor de wekelijkse lessen, dan zal die les in mindering worden gebracht bij de leskaart van het volgende blok.

2.10 Is er een afzegging vanuit Yoga Mudra voor de eenmalige/losse workshops, dan biedt Yoga Mudra weer twee inhaalmogelijkheden op andere data. Restitutie is niet mogelijk.

2.11 Voor de cacao-en adem ceremonie op 27 december 2023 geldt geen restitutie of inhalen. Je bent vrij je ticket(s) cadeau te geven aan een ander of over te laten nemen.

 

 

3. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen

3.1 In principe vervallen op feestdagen en tijdens basisschoolvakanties de lessen. Hiervan kan worden afgeweken.

3.2 De vakantiesluiting en/of studiedagen van Yoga-Mudra worden aangegeven in een nieuwsbrief en/of op de website.

3.3 Bij ziekte/verhindering wordt het op prijs gesteld dit z.s.m vooraf te melden via het telefoonnummer van Yoga-Mudra of de groepsapp.

3.4 Bij aanmeldingen voor losse workshops, geldt de volgende afspraak:  Bij afmelden 48 uur voor aanvang van de workshop krijg je twee keer de mogelijkheid tot inhalen. Restitutie is niet mogelijk.

Deelname aan de lessen en workshops betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

 

 Retourneren (dobbelsteen, malaketting en PDF geheime missie)

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@yoga-mudra.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren

 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; zoals PDF documenten

 e. die snel kunnen bederven of verouderen;

 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 g. voor losse kranten en tijdschriften;

 h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie

Mocht het artikel niet bevallen, dan krijgt u uw geld retour mits geretourneerd volgens de voorwaarden en binnen de daarvoor aangegeven termijn.

Yoga-Mudra

Dorpshuis Hekelingen

Lede 13

3209 AT Hekelingen
info@yoga-mudra.nl