Algemene voorwaarden


1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Yoga-Mudra biedt cursussen aan ter versterking van geest, lichaam en ziel in een veilige, schone en natuurlijke omgeving. Zoals bij elke lichaamsbeweging kunnen deze cursussen een behoorlijke inspanning zijn voor het lichaam. Indien yoga nieuw voor uw kind is of als uw kind een bepaalde gezondheidstoestand hebt, adviseert Yoga-Mudra eerst met een arts te overleggen, voorafgaand aan deelname.

1.2 Yoga-Mudra kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele risico’s, letsel of schade als gevolg van deelname.

1.3 Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen uw kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed van veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

1.4 Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie,kan tot gevolg hebben dat deelname aan de lessen niet mogelijk is. De ouder/verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten/aandoeningen te melden bij de docente,voor aanvang van de les.

1.5 Een  reguliere les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeskunde.

 

2. Lidmaatschap en betaling

2.1 Wilt u tijdig aangeven (tenminste 4 weken van te voren) of uw kind niet meer aan de volgende serie lessen deelneemt? Wanneer u niet tijdig opzegt bent u verplicht het volgende blok te betalen.

2.2 Betaling vindt plaats voor aanvang van de te volgen cursus. Dit kan door overmaking op het rekeningnummer van Yoga-Mudra.

2.3 Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt,behoudt de docente zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

2.4 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

2.5 Lesgeld kan tussentijds worden gewijzigd, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Indien u het met deze verhoging niet eens bent dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. U dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

 

3. Feest- en vakantiedagen en annulering van lessen

3.1 In principe vervallen op feestdagen en tijdens basisschoolvakanties de lessen. Hiervan kan worden afgeweken.

3.2 De vakantiesluiting en/of studiedagen van Yoga-Mudra worden aangegeven in een nieuwsbrief en/of op de website.

3.3 Bij ziekte/verhindering wordt het op prijs gesteld dit z.s.m vooraf te melden via het telefoonnummer van Yoga-Mudra of per mail.

3.4 Bij aanmeldingen voor de Relaxavonden voor volwassenen en de losse workshops, geldt de volgende afspraak:  Bij 48 uur van te voren afmelden houd je de workshop tegoed anders is restitutie helaas niet meer mogelijk.   

 

Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.